VISIE & MISSIE

VISIE

Gentle wil een club zijn waarin elke jongere optimale kansen krijgt om zijn / haar (sport-)potentieel ten volle te benutten door middel van Ultimate Frisbee. 

De Spirit Of the Game is daarbij de leidraad in alles wat we doen en ondernemen.

MISSIE

We streven ernaar een veilig sportklimaat te creëren waarbij elk kind / jongere centraal staat en zo de best mogelijke  kansen krijgt om zijn / haar (sport-)potentieel ten volle te benutten door middel van Ultimate Frisbee. 

Onze kernwaarden worden bepaald door de Spirit of the Game en kunnen we omschrijven als

  • Open & positieve communicatie
  • Spelplezier
  • Respect voor iedereen
  • Kennis & toepassing van de regels

Met onze jeugdwerking willen we toonaangevend & leidinggevend zijn, zowel op nationaal als internationaal vlak.

De komende vijf jaar (2020-2025) willen we inzetten op:

  • Integratie & diversiteit: Gentle wil een sportclub zijn voor ALLE Gentenaars
  • Meisjeswerking: verhogen aantal meisjes binnen de club
  • Opleiden jeugdtrainers: Jeugd traint jeugd 
  • Doorstroom naar volwassenenwerking

API’s

= Aanspreekpersoon Persoonlijke Integriteit

= Vertrouwenspersoon.

Vanaf dit jaar werken we met API’s per trainingsgroep. Deze personen zijn ouders, trainers en spelers zelf. Op deze manier hopen we vooral problemen te voorkomen (DURF te melden / spreken) in plaats van ze te moeten oplossen :-).