Brugse Poort Project

In 2014 is Gentle voor de eerste keer met het initiatief “Ultimate Frisbee in de Brugse Poort” op de proppen gekomen. Dit integratieproject wil jongeren met minder kansen aanzetten tot sporten en ze laagdrempelig laten inschrijven in een sportvereniging. Concreet organiseren vrijwilligers van Gentle na schooltijd een lessenreeks Ultimate Frisbee in de Kaarderij en in de Feniks (Acacia) in de Brugse Poort.

Gentle wil zo de hand uitreiken naar jongeren met minder kansen. Zij vinden niet steeds hun weg naar lokale verenigingen wegens te duur, te hoge sociale drempel, enzovoort. Gentle wil deze jongeren aan het sporten krijgen, op lange termijn en zonder dat zij daarvoor moeten betalen. Verscheidene financiële bronnen worden op dit moment nog bekeken, hoewel de volwassenwerking van de sportclub (160 leden) reeds voor de nodige financiële buffer zorgt.

Een fantastisch enthousiasme, warme reacties en gelukkige jongeren moedigen ons aan om dit verder te zetten in 2017-18. Het doel is om dit project uit te breiden naar andere wijken in de stad zoals de Muide. Gentle is een sportvereniging voor alle Gentenaren.